wp4b4e9ce1.png

© 2009 Antikktorget - Org. Nr. 993 432 008

wpbd912b71.png










wp9f3c4285.png
wp8b68f52a_0f.jpg

For English

 1.    Maskinen er kun brukbar for reservedeler

 

  2.    Total restaurering er nødvendig av malte og forkrommede flater.

         Kun “modige” samlere kjøper slike maskiner.

 

  3.    Maskinen trenger restaurering av er erfaren samler.

 

  4.    Maskinen er i dårlig stand med skader i lakk og med mye rust i

         metalldeler. Kan gå inn i en samling om maskinen er sjelden nok.

 

  5.    Den gjennomsnittlige maskinen som har levd et hardt liv med lite

        ettersyn.

 

  6.    I ganske god stand, men sliten lakk og en del overflaterust.

 

  7.    I god stand, men noe lakkskader og slitt fornikling.

 

  8.    I meget god visuell og teknisk stand, all lakk er i orden, alle metall-

        deler er blanke og fine.

 

  9.    Nesten helt perfekt, kun små riper i lakk og metalldeler.

 

10.    Som ny - akkurat som når maskinen forlot fabrikken.

 

 

wp47867092.png
ISMACS - vurderingskriterier

Kriterie Nr

Standard / kriterie

1

Maskinen er I veldig dårlig stand og er kun brukbar som reservedeler.

2

Total restaurering er nødvendig av malte og forkrommede deler. Kun modige samlere kjøper !

3

Only a professional should do the restauration of  this sewing machine.

4

It is in quite poor condition with damaged paintwork and with significant amount of rust.

5

The average machine, have lived a hard life with limited maintenance and care

6

In quite good condition, paintwork is a weared down and it has some surface rust.

7

In good shape with some limited wear of paintwork and chrome parts.

8

In very good shape, technically and visually. Almost no defects.

9

Almost perfect - only small scratches

10

As new - when it left the factory